realizace3-min.jpg

"Každou hodinu na zemi září ze slunce více než dostatek energie na to, aby byla uspokojena celosvětová potřeba energie na celý rok."
- National Geographic -

 

Proč Fotovoltaiku?

Instalací FVE ušetříte vlastní peníze, stanete se více nezávislí, v případě FVE s bateriemi budete mít proud i když dojde k výpadku venkovní sítě.

 

Nejlepší skoro bezrizikové investice jsou do vlastního zařízení, které šetří peníze, zvyšují nezávislost na okolí a šetří přírodu - vlastní studna, vlastní výroba elektřiny, úspornější topení (Tepelné čerpadlo)...

Ihned po instalaci si snížíte zálohové platby za elektřinu nebo snížení plateb může hradit úvěr na pořízení FVE, což se dnes vzhledem k nízkým úrokům vyplatí. Vyřízení úvěru třeba na část FVE také můžeme zajistit.

Instalace FVE patří mezi dlouhodobé investice (životnosti komponentů je 30-40let)!

Fotovoltaika jako bezpečná investice 

200 000 Kč uložených v bance vám přinese ročně cca 1 000 Kč.

200 000 Kč investovaných do vlastní solární elektrárny vám přinese ročně cca 15 000 Kč ušetřených za zálohy na elektřinu.

Typy FVE, dotace

Stát podporuje výstavbu FVE – dotace v programu Nová zelená úsporám,

www.novazelenausporam.cz

Dnes můžete mít objekt i zcela odpojen od el. sítě, kdy vám tzv. „Ostrovní“ FVE na např. 95% času zajistí dodávku elektřiny a zbylých 5% času v zimě se připojuje např. benzínový agregát.

 

Další typ jsou ostrovní FVE zapojené jen pro ohřev vody, tj. do bojlerů nebo akumulačních nádob, bazénů – dotace 35tis.Kč.

Navazující je už FVE zapojená do el. obvodů objektu, a to bez regulace nebo výhodně s regulací přetoků proudu do distribuční sítě – dotace 55tis.Kč

Dále  jsou to již hybridní FVE (HFVE), kdy je součástí i baterie – akumulátor, z kterých pak čerpáte po setmění. HFVE mají i katastrofickou funkci – když dojde k výpadku okolní el. sítě, máte svůj vlastní zdroj el. energie. – dotace dle velikosti 70-100tis, nad 4kW (tj. více než 16 FVE panelů) až 150tis.Kč.

Solars, solární elektrárny, firma solars, solární elektrárny solars, fotovoltaika solars