top of page

FAQ

Nejčastější dotazy / Slovník pojmů

JAKÉ PANELY POUŽÍVÁTE PRO REALIZACE?

Pro téměř každou realizaci používáme jiné solární panely dle našich doporučení, potřeb a preferencí každého zákazníka.
Zohledňujeme možnosti místa instalace, rozměry, výkon a barvu panelů (celočerné..).

Vyběr panelů vždy detailně se zákazníkem projednáváme ve více variantách. Kvalitní panely jsou základem každé FVE.

VLASTNÍ BATERIE VS VIRTUALNI BATERIE?

Doporučujeme vlastní baterii, se kterou šetříte každou uloženou kWh v plné ceně oproti virtuální baterii, se kterou ušetříte vždy jen část ceny.
Po nabití vlastní baterie odprodáváte případné přebytky el. energie za tržní cenu - i s vlastní baterií máte zachován efekt virtuální baterie.

Díky vlastní baterii také využijete vyšší dotace, až 205.000 Kč a máte možnost mít elektřinu i při výpadku venkovní sítě.

JE MOŽNÉ UŠETŘIT ČÁSTEČNOU SVÉPOMOCÍ PŘI REALIZACI?

Ano, cenově vycházíme vstříc zájemcům, kteří si chtějí místo instalace co nejvíce připravit. Jedná se především o zednické prostupy a výkopy tras, pro budoucí naplánovanou a komunikovanou kabeláž.

NAVYŠUJETE CENU PO NÁVŠTĚVĚ MÍSTA REALIZACE?

Konečná cena realizace se standardně neliší od cen našich nabídek.
Zákazníkům mimo oblast středních Čech navyšujeme cenu pouze o náklady spojené s dopravou při realizaci a budoucí podpoře.

Pro zákazníky z pro nás velkých vzdáleností (Morava, Slezko, pohraničí), doporučujeme poptat solární systém u místní firmy.

MÁM KONKURENČNÍ NABÍDKU

Naší nabídku přizpůsobíme parametrům konkurenční nabídky pro vaše jednoduché porovnání. 
Zákazníkům doporučujeme porovnat více nabídek, ale nehledět pouze na cenu nabízeného systému. Dražší řešení může mít rychlejší návratnost než levné řešení, právě z důvodu efektivnějšího chodu (menší vlastní spotřeba střídače, silnější střídač, více cyklů baterie - větší využitelnost kapacity baterie, účinější solární panely, delší záruky a životnost systému, atd.)
Věříme že zájemcům ze středních Čech (sídlíme v Příbrami) dokážeme, s ohledem na použité komponenty, dodat solární elektrárnu za bezkonkurenční cenu.

VÝZNAM ZKRATKY: DOD 

DOD - Depth of Discharge, neboli Hloubka vybíjení baterie:  Výrobci udávají maximální hodnotu využitelnosti baterií, nejčastěji je to 90-95%.
Z výroby nelze využít posledních 5-10% kapacity baterie, aby nedocházelo k její degradaci.
Nižší hodnotu hloubky vybíjení si pak zákazník může upravit, aby pro případ výpadku distribuční sítě, zůstala v baterii větší rezerva (například DOD: 70% - Zákazník bude mít v baterii k dispozici stále připravených 20-25% SOC (state of charge = stav nabití).
Standardně se nechává nejvyšší využitelnost baterie pro větší finanční úsporu.

VÝZNAM PARAMETRU: Cycle - Nabíjecí cyklus

Battery Cycle- Je parametr baterií udávající orientační životnost baterie: 1cykl = 1 nabití a vybití baterie.
Například lepší, často nabízené baterie technologie LifePo4, uvádí 6000 cyklů = min. 16,5let za předpokladu že každý den dojde k jednomu cyklu (vybití a nabití). K úplnému cyklu každý den nedochází (zvláště v zimě, když není dostatečný výkon pro dobití baterie), proto by baterie s tímto počtem cyklů měly vydržet min. 20let.
 

bottom of page