top of page
 • · Hlavní typy solárních modulů a jejich účinnost
 • · Jsou solární panely s vyšší jmenovitým výkonem (Wp) lepší než moduly s nižším jmenovitým výkonem? Např. 700Wp (velkoformátový) vs 400Wp (standardní formát)
  Nikoliv. Solární panely s větším jmenovitým výkonem (dnes o až 700Wp/modul), jsou primárně rozměrově větší než panely s nižším jmenovitým výkonem a jejich vyšší maximální výkon nemusí reflektovat samotnou kvalitu modulu. Při porovnávání solárních panelů je tedy důležité vzít v úvahu několik faktorů, nejen jejich jmenovitý výkon (Wp). Účinnost: Účinnost solárního panelu je procento slunečního světla, které se přemění na elektřinu. Solární panel s vyšší účinností vyrobí více energie na jednotku plochy, což může být výhodné, pokud máte pro instalaci solárního panelu omezený prostor. Nejlepšími technologiemi a účinností disponují nejčastěji panely o menších rozměrech (standardní formát), s menším jmenovitým výkonem (například solární panely 400Wp Sunpower Maxeon s technologií N-TYPE IBC dosahují účinnosti 22,6%), nebo nové HJT solární panely. Trvanlivost: Důležitá je odolnost solárního panelu, protože ovlivňuje jeho životnost a to, jak dobře funguje v průběhu času. Vysoce kvalitní solární panely jsou navrženy tak, aby odolaly náročným povětrnostním podmínkám (Záruka produktu) a vydržely mnoho let bez výrazné degradace (Záruka na pokles výkonu). Technologie solárního modulu: Které přispějí k vyšší výtěžnosti i za horších světelných podmínek, případném zastínění atd. Náklady: Solární panely s vyšším výkonem jsou často dražší než solární panely s nižším výkonem, proto je při výběru solárního panelu důležité zvážit poměr nákladů a přínosů. V některých případech může být solární panel s nižším výkonem cenově výhodnější než solární panel s vyšším výkonem, zejména pokud máte omezený prostor nebo rozpočet.
 • · Technologie PERC fotovoltaických článků
  PERC je zkratka pro Passivated Emitter and Rear Cell, což je technologie používaná při výrobě solárních článků. Solární články PERC jsou vylepšenou verzí tradičních solárních článků a nabízejí lepší účinnost, vyšší výkon a delší životnost. Technologie PERC zahrnuje přidání vrstvy pasivačního materiálu na zadní stranu solárního článku. Tato pasivační vrstva pomáhá omezit rekombinaci elektronů a děr, což následně snižuje energetické ztráty a zvyšuje účinnost článku. Dodatečná vrstva rovněž funguje jako reflektor, který odráží veškeré neabsorbované světlo zpět do článku, čímž zvyšuje šanci, že bude absorbováno a přeměněno na elektřinu. Solární články PERC se rovněž vyznačují konstrukcí s kontaktem na zadní straně, kdy je zadní část článku pokryta další vrstvou vodivého materiálu, což umožňuje lepší elektrickou vodivost a snižuje ztráty stíněním. Celkově technologie PERC pomohla zvýšit účinnost solárních článků a učinila z nich nákladově efektivnější a udržitelnější zdroj energie.
 • · Technologie HALF-CUT a její výhody
  Solární panely HALF-CUT jsou typem solárních panelů, které mají solární články rozříznuté na polovinu, čímž se účinně snižuje odpor a zvyšuje účinnost panelu. Jednotlivé solární články v polovičním panelu jsou menší než články v tradičních solárních panelech. Zmenšením velikosti jednotlivých článků mohou výrobci snížit množství proudu, který protéká každým článkem, což následně snižuje odpor a zvyšuje celkovou účinnost panelu. Solární panely s polovičním řezem také obvykle lépe snášejí zastínění, protože se skládají z více menších článků. Pokud je část panelu zastíněna, ovlivní to pouze články v této části, zatímco druhá polovina panelu pokračuje ve výrobě elektřiny. To je rozdíl od tradičních solárních panelů, kde může být zastíněním ovlivněn celý panel. Další výhodou solárních panelů s polovičním řezem je jejich vyšší spolehlivost. Tradiční solární panely mají sériové zapojení, což znamená, že pokud je poškozen jeden článek v panelu, může to ovlivnit výkon celého panelu. Naproti tomu solární panely s polovičním řezem mají obvykle paralelní zapojení, což znamená, že pokud je poškozen jeden článek, ovlivní to pouze část výkonu panelu. Celkově lze říci, že solární panely s polovičním řezem nabízejí ve srovnání s tradičními solárními panely vyšší účinnost, lepší odolnost vůči stínu a vyšší spolehlivost.
 • · Solární panely Heterojunkční (HJT) a jejich výhody
  Heterojunction panely, známé také jako HJT solární panely, jsou typem solárních panelů, které využívají kombinaci různých polovodičových materiálů ke zvýšení účinnosti přeměny energie ze slunečního záření na elektřinu. Na rozdíl od tradičních solárních panelů, které jsou vyrobeny z jednoho typu materiálu, se panely HJT skládají ze dvou různých typů polovodičových materiálů - obvykle z krystalického křemíku a amorfního křemíku. Tyto dva materiály jsou spojeny dohromady a tvoří heteropřechod, který umožňuje panelu zachytit více energie ze slunečního světla. Heterojunction (HJT) solární panely mají oproti tradičním solárním panelům několik výhod. Mezi hlavní výhody patří: 1. Vysoká účinnost: Solární panely HJT jsou vysoce účinné při přeměně slunečního světla na elektřinu. Kombinace krystalických a amorfních křemíkových vrstev v panelech HJT jim umožňuje zachytit více energie ze slunce než tradiční solární panely, což vede k vyššímu výkonu. 2. Lepší teplotní výkon: Solární panely HJT mají nižší teplotní koeficient, což znamená, že s rostoucí teplotou ztrácejí méně na účinnosti. Díky tomu jsou vhodnější pro použití v horkém podnebí, kde u tradičních solárních panelů může docházet k poklesu výkonu. 3. Zvýšená odolnost: Díky použití více vrstev křemíku v panelech HJT jsou odolnější než tradiční solární panely. Jsou méně náchylné k praskání a poškození vlivem okolního prostředí, což může prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu. 4. Lepší výkon při slabém osvětlení: Solární panely HJT jsou lépe schopny vyrábět elektřinu za špatných světelných podmínek než tradiční solární panely. Díky tomu jsou efektivnější v oblastech s proměnlivým počasím nebo omezeným slunečním světlem. 5. Snížená degradace: Solární panely HJT se v průběhu času méně degradují než tradiční solární panely. To znamená, že si mohou udržet svou účinnost po delší dobu, čímž poskytují spolehlivější zdroj energie pro domácnosti a podniky. Celkově lze říci, že vyšší účinnost, lepší teplotní parametry, zvýšená odolnost, lepší výkon při slabém osvětlení a snížená degradace činí ze solárních panelů HJT slibnou technologii pro budoucnost solární energie.
 • · Solární panely Bifaciální (sklo/sklo)
  Často u produktů uváděné jako skladba: sklo/sklo (u nebifaciálních panelů je skladba sklo/folie). Tyto panely jsou částečně průhledné a na místo podkladové fólie (backsheet) je další vrstva zadního skla (v datalistech produktů uváděno jako backglass). Bifaciální solární panely jsou typem solárních panelů, které mohou vyrábět elektřinu z obou stran panelu. Hlavní výhodou bifaciálních solárních panelů je, že mohou vyrábět více elektřiny ve srovnání s tradičními solárními panely, které vyrábějí elektřinu pouze z jedné strany. Zde jsou některé z výhod bifaciálních solárních panelů: Vyšší energetický výnos: Bifaciální solární panely mohou zachycovat sluneční světlo z obou stran, což zvyšuje množství elektřiny, které lze vyrobit. Podle některých odhadů mohou bifaciální solární panely vyrábět až o 27 % více elektřiny než tradiční solární panely. Lepší výkon při rozptýleném světle: Bifaciální solární panely jsou také účinnější při zachycování světla za zhoršených světelných podmínek, jako jsou zamračené nebo zatažené dny. Je to proto, že mohou absorbovat světlo z přední i zadní strany panelu, takže jsou účinnější v podmínkách rozptýleného světla. Větší flexibilita designu: Bifaciální solární panely lze instalovat v různých konfiguracích, například namontovat na zem nebo na sledovací systém. To dává projektantům a montážním firmám větší flexibilitu, pokud jde o optimalizaci umístění solárních panelů pro dosažení maximálního energetického výnosu. Delší životnost: Bifaciální solární panely jsou často vyráběny z kvalitnějších materiálů a lepšími výrobními postupy, což může vést k delší životnosti a větší odolnosti než u tradičních solárních panelů. Celkově jsou bifaciální solární panely slibnou technologií, která může pomoci zvýšit účinnost a nákladovou efektivitu solárních systémů. Mohou však být dražší než tradiční solární panely, takže při rozhodování, zda pro konkrétní projekt použít bifaciální solární panely, je důležité pečlivě zvážit náklady a přínosy. Bifaciální solární panely nejsou vhodné pro instalace na většinu běžných šikmých střech, kde nelze využít výkon ze zadní strany panelu, kvůli nedostatečnému odrazu světla z bězné krytiny (vhodná je stříbrná/bílá)
 • · Solární panely Šindelové (Shingled modules)
  U Šindelových solárních panelů se články částečně překrývají a v místě styku jsou spojeny vodivým lepidlem na místo klasického vodiče, jak je tomu u standardního provedení solárních panelů. Výhodou této technologie jsou hlavně: 1. Menší odpor (kratší vedení mezi buňky) 2. Lepší výkonová reakce při nízkém osvitu a stínech 3. Ucelenější vzhled panelu se silnější strukturou - často jsou na ně poskytované delší záruky.

FAQ

Nejčastější dotazy / Slovník pojmů

bottom of page